Biblioteka

Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka

 


 Noc Bibliotek 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”

 

Za oknem padający deszcz, wiatr i zimno a w szkole mimo soboty, wieczoru, gwar i ruch. Bo właśnie odbywa się impreza – Noc Bibliotek. Mimo tak nietypowej pory,  w sali gimnastycznej i na parterze szkoły było kolorowo, tajemniczo i nastrojowo.

Impreza zaczęła się od inscenizacji w wykonaniu uczniów klas VI. Były to: „Śniadanko w szpaczej budce” na podstawie książki Lucyny Krzemienieckiej, „Czerwony Kapturek” oraz ”Koszmarny Karolek wizyta Królowej”. Dzieci z klasy II a zadawały zagadki publiczności śpiewająco. Kolejnym punktem programu było spotkanie z panią Małgorzatą Iwanicką – redaktorem Radia Rzeszów, która opowiedziała o swojej pracy w redakcji. W tym miejscu należy nadmienić, że w tym roku na naszą prośbę otrzymaliśmy patronat Radia Rzeszów na Noc Bibliotek.

Realizując hasło, do imprezy aktywnie włączyli się  rodzice uczniów i absolwenci naszej szkoły. Przedstawili dwa wspaniałe przedstawienia: „Sąd nad książką” i „Lokomotywa”. Zabawa w pociąg zakończyła pierwszą część wieczoru.

Następnie w salach lekcyjnych można było uczestniczyć w kalamburach, rozwiązywać zagadki, skakać w klasy. Na wszystkich czekały symboliczne nagrody. Dużo emocji wzbudziło poszukiwanie skarbu przez drużyny klas od V do VIII. Należało rozwiązać trzy polecenia, aby dotrzeć do skarbu ukrytego w bibliotece. Na stołówce, która w tym dniu zamieniła się w uroczą kawiarenkę, wszyscy mogli usiąść przy kawie czy herbacie i pysznych ciasteczkach, za które dziękujemy naszym sponsorom: GS Samopomoc Chłopska w Żołyni, Tomaszowi Babiarz oraz SPAR Rakszawa.

Mamy nadzieję, że Noc Bibliotek, która odbyła się w październiku, miesiącu bibliotek szkolnych spełniła swoją rolę i pokazała uroki czytania i obcowania z książką.

link do relacji z Nocy bibliotek - Polskie Radio Rzeszów:

Noc Bibliotek pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”

Link do Portalu Noc Bibliotek:

Przyglądaj...

 


 

Finał Wielkiej Ligi Czytelników

30 stycznia odbył się szkolny finał ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Uczniowie, którzy brali udział w konkursie i zdobyli 6 sprawności przystąpili do etapu szkolnego.

Uczestnicy klas I-IV pisali test z książki W. Cichonia „Cukierku, ty łobuzie” a V-VIII z książki „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi”. Testy były bardzo szczegółowe i o dużym stopniu trudności. Wszyscy bardzo się starali i okazało się, że napisali na wysokim poziomie.

Nagrodą dla wszystkich uczestników jest ocena 6 z języka polskiego oraz pamiątkowy dyplom.

Laureatami konkursu zostali:

Klasy  I-IV: Maja Wawrzaszek, Marcelina Piekło, Maja Woś.

Klasy V-VIII: Konrad Babiarz, Angelika Maj, Bartłomiej Wojak.

28 lutego powiatowy finał konkursu odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Łańcucie.

Maria Kus


 

Podziękowanie od organizatorów akcji "Noc bibliotek"

Noc bibliotek organizowana w ubiegłym roku szkolnym była największym wydarzeniem promującym czytelnictwo. Ciekawe spotkania, przedstawienia, koło fortuny, kalambury, głośne czytanie książki przez zaproszonych gości uświetniły ten jedyny w roku wieczór. W tym roku szkolnym Noc Bibliotek odbędzie się 5 października.

Od organizatorów otrzymaliśmy piękne podziękowanie dla biblioteki. 

Mirabelka-kiełkująca historia w 100licy

Klasa VIII A wzięła udział w akcji czytelniczej „Mirabelka-kiełkująca historia w 100licy” organizowanej przez serwis Lustro Biblioteki w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Niepodległości.

Celem akcji opartej na książce Cezarego Harasimowicza „Mirabelka” była promocja czytelnictwa, rozbudzenie zainteresowania historią Polski, zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z wojną.

Warsztaty pod nazwą „Historia Mirabelki w trzech odsłonach” odbyły się na przestrzeni dwóch tygodni. Pierwsza odsłona  „Ważne rozmowy” – to czytanie wybranych fragmentów „Mirabelki” Cezarego Harasimowicza. Uczniowie z uwagą wysłuchali przytoczone fragmenty „Mirabelki”,  poznali jej historię na podstawie audiobooka. Rozmawiali o wojnie, getcie i życiu w czasie wojny.              Druga odsłona polegała na wykonaniu  prac plastycznych w grupach przez uczestników warsztatów. Powstało drzewo mirabelki, a na jej gałązkach zostały powieszone odrysowanie dłonie uczniów z napisami : wolność, ojczyzna, miłość, szacunek, zrozumienie itp. Na arkuszach papieru zostały narysowane drzewa mirabelki a na nich żółte odciski kciuków oraz owoce z żółtej bibuły. Prace są prezentowane na korytarzu szkolnym.                                                                                                            Ostatnią odsłoną była gra terenowa „Śladami historii Rakszawy”. Odbyliśmy spacer śladami historii Rakszawy. Podsumowaniem warsztatów było zasadzenie drewka mirabelki przed szkołą po to, aby była świadkiem historii szkoły. Zamieściliśmy też pamiątkową tabliczkę ze stosowną informacją.

Warsztaty przeprowadzili: Maria Kus, Anna Przybyło i Marcin Bardjan.

 

 

 


 

Od roku szkolnego 2018/2019 biblioteka szkolna czynna:

Poniedziałek       8.00      -    14.00

Wtorek                6.30      -     12.30

Środa                    8.00     -      14.00

Czwartek              8.00     -      14.00

Piątek                   6.30     -      12.30

We wtorek i piątek w godz. od 6.30 do 8.00 biblioteka sprawuje opiekę nad dziećmi, które uczęszczają do świetlicy.


 

Biblioteka szkolna jest głównym źródłem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych typów bibliotek.

         Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie księgozbioru i czasopism dla dzieci i nauczycieli.

         W bibliotece jest mini czytelnia z wyodrębnionymi miejscami do cichego czytania lub pracy własnej oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czyli 4 komputery i urządzenie wielofunkcyjne.

         Uczniowie chętnie czytają i wypożyczają książki ale szczególną popularnością cieszy się centrum multimedialne, gdzie przyjemnie można spędzić czas, grając w gry komputerowe odpowiednie do wieku dziecka czy przygotowując się do lekcji.

Biblioteka szkolna jest czynna:

Dzień godz. otwarcia godz. zamknięcia
Wtorek  7.00 13.00
Czwartek  12.00 15.00
Piątek  7.00 13.00

 

         Biblioteka szkolna jest siedzibą redakcji gazetki szkolnej „Nasza Jedynka”, która powstaje w wyniku realizacji programu „Junior Media i tworzysz gazetę”. Opiekunem i redaktorem naczelnym gazetki jest nauczyciel bibliotekarz Maria Kus

 

Biblioteka szkolna ma na celu wspomaganie procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole. Czyni to na różne sposoby i różnymi metodami:

- wypożyczanie uczniom wszystkich klas podręczników szkolnych

- prowadzenie lekcji z edukacji czytelniczo-medialnej

- konsultacje z nauczycielami języka polskiego w sprawie doboru lektur szkolnych (zgłaszanie potrzeby zakupu nowych lektur i innych książek)

- zapewnienie odpowiedniej ilości lektur do liczby uczniów

- zabezpieczenie potrzebnych materiałów, książek metodycznych do wykorzystania na lekcjach

- propagowanie nawyku czytania poprzez indywidualne rozmowy z czytelnikami, upowszechnianie i reklamę książek

- rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania w zbiorach oraz korzystania z nowoczesnych nośników informacji (wykorzystanie pracowni ICIM)

- wymiana informacji z nauczycielami na temat zbiorów biblioteki i nowości książkowych

- zachęcanie nauczycieli do częstego korzystania z biblioteki szkolnej

- współpraca i pomoc w realizacji projektów edukacyjnych

- wspólne organizowanie konkursów promujących czytelnictwo w szkole (Tydzień z książką)

- organizowanie „Nocy Bibliotek” – wydarzenia na miarę ogólnopolską

- pomoc w wyszukiwaniu scenariuszy i innych materiałów edukacyjnych pomocnych przy przeprowadzeniu lekcji czy organizacji imprez szkolnych

- organizowanie zielonej szkoły

- wspólne wyjazdy do bibliotek innego typu (MBP Łańcut) na lekcje multimedialne z edukacji czytelniczo –medialnej

- organizowanie warsztatów z grafiki artystycznej

- kompletowanie odpowiedniej literatury potrzebnej uczestnikom różnego rodzaju konkursów

- udział nauczyciela bibliotekarza w pracach różnych komisji konkursowych

- wykorzystanie czytelni i pracowni ICIM na zajęciach dodatkowych