Wyjazd do zabytkowej kopalni soli w Bochni

28 października 2019 r. uczniowie klas siódmych i ósmych odwiedzili najstarszą kopalnię soli w Polsce, istniejącą od 1248 roku. Zwiedzanie zabytkowej kopalni soli w Bochni było niezwykłą podróżą przez najstarsze i najpiękniejsze wyrobiska kopalni obejmujące poziom August oraz poziom Sienkiewicz. Unikatowe komory solne o charakterystycznym kształcie i układzie geologicznym, piękne wykute w soli kaplice, rzeźby solne oraz narzędzia i urządzenia górnicze tworzyły wyjątkowe, zadziwiające podziemne miasto. Dzieci zobaczyły skały i minerały budujące złoże: sole północne, środkowe, południowe, gipsy i anhydryty, w tym znane na świecie bocheńskie trzewiowce - charakterystycznie zafałdowane anhydryty, a także wkładkę tufitową (pył wulkaniczny) będącą śladem po dawnej działalności wulkanicznej w regionie. Podczas wycieczki zaobserwowano ponadto, jak działalność człowieka wpłynęła na powstanie unikatowego środowiska panującego w solnych wyrobiskach, charakteryzującego się skupiskami solnych nacieków, wykwitów, kalafiorów, a także jak doszło do powstania halitu fluorescencyjnego, jaka jest idea fluorescencji i dlaczego jest to zjawisko bardzo rzadkie. Pozwoliło to uświadomić, jak wszystkie procesy geologiczne, które uformowały przed milionami lat złoże solne, a także współczesne zjawiska, czytelne obecnie w wyrobiskach górniczych, stworzyły naturalne piękno wnętrza kopalni.

Trasa turystyczna wiodła zabytkowymi korytarzami z poziomu Sienkiewicz przez poziom Lobkowicz aż do poziomu August. Różnicę poziomów pokonaliśmy Zejściem Lichtenfels. Zwiedzanie kopalni rozpoczęliśmy w komorze Ważyn, następnie udaliśmy się do Komory 81. Tutaj zlokalizowana jest jedna z największych atrakcji bocheńskiej kopalni - Podziemna Przeprawa Łodzią. W towarzystwie flisaków każdy uczestnik wycieczki pokonał odległość 120 metrów, płynąc wzdłuż zalanego solanką wyrobiska. Schodami z poziomu Sienkiewicz dotarliśmy do poziomu Lobkowicz. Na koniec przeszliśmy się wzdłuż poziomu August, odwiedzając Stajnię Mysiur oraz Kaplicę św. Kingi.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 2019

Dzień Edukacji Narodowej był w naszej szkole okazją do przypomnienia wydarzeń historycznych oraz wyrażenia wdzięczności tym, którzy o oświatę dbają obecnie.

W czasie uroczystej akademii obejrzeliśmy prezentację na temat powstania pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – Komisji Edukacji Narodowej. Następnie, uczniowie zaprezentowali część artystyczną, w której, trochę na wesoło ale i z odpowiednią dozą powagi, podziękowali pracownikom szkoły za trud wkładany w nauczanie i wychowywanie dzieci.

Były również piękne kwiaty i życzenia od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców naszej szkoły.

Uroczystość zakończyło przemówienie dyrektora, który podziękował pracownikom szkoły za rzetelne i pełne zaangażowania wypełnianie obowiązków  oraz wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom.

 

 

Pasowanie na Ucznia

Dnia 25 października o godzinie 9.00 w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: przedstawicielka Rady Rodziców  p. Monika Sobuś, zaproszeni rodzice, dyrekcja,  nauczyciele i uczniowie klas 2 - 3. Pierwszoklasiści zaprezentowali wiersze i piosenki, wykazali się wiedzą, celująco zdali egzamin na ucznia. Po części artystycznej, przed pocztem sztandarowym uczniowie  ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie p. dyrektor dokonał  pasowania dużym ,symbolicznym ołówkiem.  Dzieci otrzymały życzenia, dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Klasy zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Na koniec w radosnym nastroju uczniowie wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek do klas.