2014-06-14 Uroczystość 110-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Rakszawie

     14 czerwca 2014 r. odbyła się w naszej gminie uroczystość upamiętniająca 110-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rakszawie, połączona z nadaniem jej sztandaru, odsłonięciem pamiątkowej tablicy na budynku szkoły oraz uroczystym otwarciem kompleksu boisk wielofunkcyjnych. Honorowy patronat nad uroczystością objął Wójt Gminy Rakszawa Pani Maria Kula.

     Obchody rozpoczął uroczysty przemarsz ze szkoły do kościoła parafialnego. Otwierała go rakszawska Orkiestra Dęta „Zgoda”, pod batutą p. Tadeusza Chlebka, za nią szły poczty sztandarowe: Zespołu Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie,  Publicznego Gimnazjum w Rakszawie i Szkoły Podstawowej nr 3 w Rakszawie, Rady Gminy Rakszawa, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakszawie i Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Łańcucie. Następnie maszerowali harcerze naszej szkolonej drużyny, za nimi szli zaproszeni goście oraz uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi nauczycielami i rodzicami.

 

 Uroczysty przemarsz do kościoła

Msza święta w kościele parafialnym była sprawowana przez księdza proboszcza Jana Woźniaka. W trakcie  mszy nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru.

 Poświęcenie sztandaru Zespołu

     Kolejnym punktem programu była część artystyczna, która odbyła się w Domu Kultury Chrześcijańskiej. Rozpoczął ją hymn szkoły i powitanie wszystkich gości przez dyrektora Zespołu Janusza Krupczaka. Byli wśród nich m. in. poseł na Sejm RP p. Kazimierz Gołojuch (były uczeń naszej szkoły), Wicewojewoda Podkarpacki p. Alicja Wosik, Wójt Gminy Rakszawa p. Maria Kula, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie p. wizytator Jolanta Wasilewska, prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Warszawie p. Tadeusz Płoszaj, członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego p. Tadeusz Gwizdak, komendant Hufca ZHP Łańcut harcmistrz Mirosław Mac, proboszcz parafii ks. Jan Woźniak z księżmi wikarymi, Przewodnicząca Rady Gminy Rakszawa p. Marzena Janas - Piwińska z radnymi naszej gminy, dyrektorzy szkół i jednostek administracyjnych Gminy Rakszawa oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele rad rodziców, rakszawskich instytucji, stowarzyszeń i firm.