Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodnicząca:                  Anna Szeliga-Skoczylas

Z-ca przewodniczącej:         Anna Pliś

Sekretarz:                            Agata Józefczyk

Skarbnik:                              Monika Sobuś

Członkowie:                          Wiesława Rupar, Anna Wal

Komisja Rewizyjna:              Łukasz Buczek, Sylwia Bardjan

       

 

 

 

Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu: