Rekrutacja do klasy pierwszej 2020-21

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE


na rok 2020/2021 - do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola
nr 1 w Rakszawie


podstawa prawna:
Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej:

 

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (nr domów   1 - 429 H, 1282 – 1628 oraz 1635 – 1669) przyjmuje się z urzędu, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły.
    KARTA  ZGŁOSZENIA  ( załącznik nr 1 pobierz).


  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  na wniosek rodziców dziecka, złożony przez rodziców w sekretariacie szkoły.
    WNIOSEK  O  PRZYJĘCIE ( załącznik nr 2 pobierz).


  3. Terminy postępowania rekrutacyjnego - Zarządzenie Wójta Gminy Rakszawa.
  4. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.

 

Dyrektor Zespołu

Janusz Krupczak