Projekty i projekty unijne


 

Piknik Edukacyjny „Młody Nobel” 

w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie

  

Fascynujące pokazy, intrygujące doświadczenia, nauka przez zabawę – to atrakcje, które czekały na 142  uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Rakszawie, Szkoły Podstawowej w Węgliskach, Publicznego Gimnazjum w Rakszawie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Budach Łańcuckich, 15 listopada 2015 r. w czasie 5-godzinnego Pikniku Edukacyjnego zorganizowanego pod hasłem „Młody Nobel” w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie. Organizatorem kampanii MŁODY NOBEL jest Fundacja Rozwoju Wolontariatu oraz Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza. Natomiast wsparcia finansowego udzielili sponsorzy i instytucje: ITS Rakszawa, SPAR Rakszawa oraz Rolmlek Mielec. Składamy serdeczne podziękowania. 

 Spotkanie zostało wzorowo przeprowadzone przez 42 studentów – wolontariuszy Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy w niezwykle ciekawy sposób, poprzez eksperymenty, doświadczenia i pokazy, używając profesjonalnego sprzętu, wprowadzili uczniów w świat chemii, fizyki, biologii, robotyki i kryminalistyki. 

Celem projektu była popularyzacja nauki i zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi. Prowadzący, poza szeroką wiedzą, przekazali również dzieciom pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcali do rozwoju swoich zainteresowań. Uczyli kreatywności, motywowali do odkrywania i zdobywania nowych doświadczeń. Korzystając z robotów Lego tłumaczyli zasady robotyki oraz programowania. Poprzez demonstrację ciekawych eksperymentów wyjaśniali zjawiska występujące w przyrodzie, a także omówili sposoby udzielania pierwszej pomocy. 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy, niekonwencjonalnym metodom prowadzenia zajęć, ciekawej tematyce i wspaniałej atmosferze, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum poczuli się w tym dniu młodymi badaczami i odkrywcami.

 

 

Organizatorzy pikniku:  
Małgorzata Przybyło, 
Mariusz Konieczny, 
Robert Babiarz

 

 

,,Nauka pływania w ZSPiP nr 1 w Rakszawie’’

 

W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie przy wsparciu finansowym Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Locus” w 2014 roku zorganizowano wyjazdy na basen dla 32 uczniów naszej szkoły. Uczniowie klas V i VI brali udział w nauce pływania na krytej pływalni w Sokołowie Małopolskim. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny, w sumie odbyło się 10 takich wyjazdów. Uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy: początkującą, która rozpoczynała naukę pływania i zaawansowaną, która doskonaliła style pływania. Celem projektu było :

 1. Hartowanie organizmu w środowisku wodnym
 2. Przełamywanie leków i strachu przed wodą
 3. Nauka bezpiecznego zachowania  się w środowisku wodnym
 4. Nauka i doskonalenie pływania

 Osiągnięto następujące rezultaty:

 1. Wszyscy uczniowie z grupy początkującej przepłynęli samodzielnie odcinek długości co najmniej 10 m.
 2. Uczniowie z grupy zaawansowanej przepłynęli odcinek o długości 25 m. dwoma stylami.
 3. Wszyscy uczestnicy projektu potrafią podać co najmniej 5 zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie.

Nauka pływania połączona była z zabawą i stanowiła przykład aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci. Udział w tym projekcie wpłynął także na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów, którzy brali w nim udział.


 

 

HARCERSKA MAJÓWKA

Drużyna harcerska działająca przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie we współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju lokalnego „Locus” zrealizowała projekt pt. „Oddani Polsce”. Głównym jego celem było kształtowanie postawy patriotycznej,  społecznej i obywatelskiej wśród uczniów, oraz pogłębianie szacunku do ludzi starszych i gotowość do podejmowania służby na rzecz szkoły i środowiska. Realizowany projekt miał  również pokazać młodemu pokoleniu jak ważny jest patriotyzm i nasza mała ojczyzna. Formą realizacji projektu było zorganizowanie obchodów Święta 3 Maja. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele parafialnym w Rakszawie.  Stawiły się na nią poczty sztandarowe, orkiestra, zaproszeni goście, przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy, rodzice harcerzy oraz mieszkańcy i sympatycy Rakszawy. Partnerem w przygotowaniu obchodów był Wójt Gminy Rakszawa oraz GOKiC w Rakszawie.

 Po Mszy św. nastąpił przemarsz  wszystkich uczestników na Osadę Rakszawa, a uroczystą defiladę prowadziła orkiestra. Na miejscu przy rozpalonym ognisku  odśpiewano hymn państwowy, nastąpiło powitanie i  przemówienia zaproszonych gości. Następnie harcerze przedstawili krótki program słowno – muzyczny z okazji 223 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 – go maja – wysłuchaliśmy wierszy i pieśni patriotycznych. Po części oficjalnej odbyła się harcerska majówka – pieczenie kiełbasy przez wszystkich obecnych, śpiewanie piosenek harcerskich z akompaniamentem gitar, oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry dętej „Zgoda”. Podczas całej majówki harcerze prezentowali się w nowo zakupionych mundurach.

Natomiast w czerwcu, w ramach projektu, drużyna wystąpiła w uroczystym przemarszu z okazji  obchodów 110 – lecia szkoły.

 

Opiekun drużyny harcerskiej

Małgorzata Grzesik

 

 


 

Dotknij teatr

 

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego „Lokus” w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 realizowaliśmy cztery projekty.

W klasach 1-3 wdrażany był program edukacji teatralnej pod hasłem „Dotknij teatr – moja przygoda z teatrem” opracowany i prowadzony przez Jolantę Kuszaj i Bernardę Cisek. W ramach projektu uczniowie poznali tradycje teatralne naszej miejscowości. Odbyło się spotkanie z panią Anną Przybyło, która przedstawiła dzieciom historię amatorskiego teatru działającego na terenie Rakszawy prowadzonego przez p. Zenonę Turską. Wzbogacone ono było oglądaniem zdjęć. Następnie dzieci obejrzały krótkie filmy z fragmentami przedstawień. Niektórzy z uczniów rozpoznali na zdjęciach i filmach swoich dziadków, rodziców czy rodzeństwo.

 

Kontynuacją projektu były  warsztaty na sali teatralnej Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie prowadzone przez panią Monikę Figiela. Dzieci miały możliwość  poruszania się po scenie, obejrzenia strojów i rekwizytów teatralnych. Przekonały się, że teatr może być zabawą, przyjemnością, pomysłem na spędzanie   czasu wolnego.

 

W ramach przedsięwzięcia uczniowie  z klas 1-3 z grupy teatralnej  przygotowały i przedstawiły w dniu 29 maja 2014 r. z okazji Dnia Matki  inscenizacje, wygłosili wiersze i zaśpiewali piosenki swoim mamom. W spotkaniu oprócz mam wzięli też udział zaproszeni goście. Klasa 1b zaprezentowała przedstawienie na podstawie książki Marii Konopnickiej pt. „Na jagody” przygotowane pod kierunkiem nauczycielek: Jolanty Kuszaj i Bernardy Cisek, a klasa 3b wystąpiła w inscenizacji „Calineczka” przygotowanej pod kierunkiem Jolanty Bolesławskiej. Pozostali uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Kostiumy do przedstawień uszyły mamy z klasy 1b i 3b.

Wszyscy przekonali się, że teatr to miejsce i sposób na integrację środowiska lokalnego poprzez udział rodziców i zainteresowanych mieszkańców w przedstawieniach realizowanych przez dzieci.

Uroczystość była współfinansowana ze środków otrzymanych z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Lokus”. Ze środków fundacji zostały przygotowane dekoracje,  materiały do uszycia kostiumów dla małych aktorów do przedstawienia, zaproszenia, upominki i poczęstunek dla zaproszonych gości.

Na zakończenie projektu uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę biorąc udział w konkursie wiedzy o teatrze.

GALERIA>>

 

 

 


Projekt „Dawno, dawno temu” - przedszkolaki poznają historię

 

Projekt ”Dawno, dawno temu”- przedszkolaki poznają historię dotyczył społeczności przedszkolnej przedszkola nr 1 w Rakszawie,  liczącej  140 dzieci w wieku 3-6 lat.

Realizacji projektu podjęły się Dorota Śliż i Zofia Kukla nauczycielki przedszkola.

 Ponieważ od kilku lat uwrażliwiamy nasze dzieci na poznawanie historii swojej małej ojczyzny i poszanowanie tradycji realizacja projektu przyniosła nam wiele satysfakcji.

 Czasy w których przyszło nam żyć nastawione są na „tu i teraz” a coraz rzadziej sięgamy pamięcią wstecz. Dzieci niewiele wiedzą o przeszłości, swoich przodkach, dawnych zwyczajach, obrzędach i codziennym życiu. Chcemy ocalić od zapomnienia to co już minęło rozbudzić zainteresowanie historią najbliższą i stopniowo ją rozszerzać.

 Projekt zakładał zwiedzanie miejscowości i obiektów położonych w najbliższej okolicy.

Miał za zadanie zaszczepić w dzieciach chęć do poznawania przeszłości, zaciekawienia faktami historycznymi, pobudzić aktywność badawczą dzieci, oraz kształtować patriotyzm lokalny.

Poznawanie historii to również spotkania z ludźmi, którzy tę historię tworzą, spotkania z twórcami ludowymi z terenu Rakszawy, słuchanie legend rakszawskich, obserwację jak wykonywano drewniane zabawki naszych dziadków oraz jak  pieczono chleb.

Realizacja projektu objęła  następującą tematykę;

1. Poznajemy historię naszego przedszkola.

- przygotowanie akcji zbierania pamiątek dotyczących historii przedszkola, zdjęcia,  wspomnienia, wywiady z byłymi pracownikami i wychowankami naszego przedszkola

- wystawa i ekspozycja zebranych materiałów podczas obchodów 110 lecia Szkoły Podstawowej

- prezentacja na stronie internetowej przedszkola

- publikacja w biuletynie gminnym

2. Poznajemy historię naszej miejscowości

- spotkanie z twórcami ludowymi – gawędziarzami

- zorganizowanie wystawy tematycznej w oparciu o dotychczas wydane publikacje, fotografie i eksponaty np.: zabawki, czasopisma ”Świerszczyk”, książeczki dla dzieci

- konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna” w którym brały udział wszystkie dzieci tworząc poprzez swoje prace panoramę Rakszawy.

3. Poznajemy najbliższe okolice

-wycieczka do Muzeum  -Zamku w Łańcucie

-wycieczka do Skansenu- Zagrody w Markowej

- wycieczka do Muzeum dobranocek w Rzeszowie

4. Piknik „Kiedy mama była mała …” był  podsumowaniem zrealizowanych działań w ramach projektu. Brały w nim udział dzieci przedszkolne  ich rodzice, dziadkowie i osoby zaproszone. Rodzice  przygotowali rakszawskie przysmaki które jak się okazało bardzo smakowały naszym przedszkolakom. Były to proziaki z powidełkiem, gomółki, ciastka amoniaczki, wiejski chleb ze smalcem, kompot z truskawek i wiele innych pyszności.

Dla chętnych uczestników pikniku przygotowano stoisko na którym demonstrowano wykonanie drewnianych zabawek, zainteresowanych było nie mało, zwłaszcza, ze drewniane koniki, taczki, wiatraczki można było zakupić. Wielkim zainteresowaniem cieszył się także pokaz mody „Przedszkolna moda w stylu retro” dzieci z wrodzoną gracją i wdziękiem prezentowały stroje swoich rodziców i dziadków. Niejedna mama i babcia z łezką w oku i radosnym uśmiechem obserwowały swoje pociechy na wybiegu.

Do wspólnej zabawy zachęcał wodzirej z teatru „Bazyl”.

5. Udział w imprezie organizowanej przez GOKiC „ Pasjonada” z pokazem mody był naszym przedszkolnym debiutem . Mimo padającego deszczu i  ostatniego dnia wakacji zabawa była udana przedszkolaki zaprezentowały się doskonale.

 Realizacja projektu sprawiła, że powstało wiele nowych inicjatyw w naszej placówce. Jedną z nich jest” Galeria historii przedszkola” , która  zawierała:

  • stare dokumenty, dzienniki zajęć, które zachowały się w archiwum przedszkola z lat 60-tych, księgi protokołów rady pedagogicznej, karty zapisu dzieci do przedszkola, pokwitowania wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu i za wyżywienie, listy dzieci można je był obejrzeć przy okazji obchodów

110- lecia Szkoły Podstawowej

  • kronika przedszkola, zawierająca opis wydarzeń z życia przedszkola, uroczystości przedszkolnych, ciekawych wydarzeń
  • fotografie, najstarsza z nich pochodzi z roku 1950 przedstawia grupę dzieci w wieku 3-6 lat przed budynkiem ówczesnego przedszkola w „Willi”
  • zabawki przedszkolne, które zostały podarowane placówce przez mieszkańców Rakszawy są to zabawki drewniane- malowane ręcznie (konie na biegunach, bryczki, wózki)  metalowe samochody,
  • pomoce dydaktyczne, wykonywane ręcznie przez nauczycieli są to różnego rodzaju liczmany, obrazki, tablice demonstracyjne, znaczki
  • wspomnienia byłych wychowanków i pracowników przedszkola, dotyczą lat 50-tych i są one dla nas najcenniejsze,

Do tej pory historia naszego przedszkola nie doczekała się opracowania, wspominano  o niej bardzo niewiele w monografii Rakszawy „Ocalić od zapomnienia”. Korzystając z przekazów ustnych i książkowych opracowań podjęłam się realizując projekt opracować historię przedszkola, która zawiera materiały dotyczące przedszkola oraz wiele fotografii usystematyzowanych chronologicznie. Stanowi ona oddzielny rozdział w publikacji  wydanej z okazji jubileuszu. Pragnę serdecznie podziękować pani Wiesławie Babiarz szefowej kuchni przedszkolnej, pani Kazimierze Kochman emerytowanej nauczycielce przedszkola, pani Janinie Babiarz emerytowanej dyrektorce oraz pani Bogumile Babiarz wychowance naszego przedszkola ,oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej publikacji -  za podzielenie się ze mną swoimi przeżyciami i wiedzą na ten temat.

Realizacja projekt  możliwa była dzięki pracy wielu rodziców i nauczycieli, pracujących w formie wolontariatu. Serdecznie im za tę pomoc dziękuję.

GALERIA>>>


                                                                                              Dorota Śliż – koordynator projektu

 

 


 

Program „TalentowiSKO”.

W  ubiegłym roku szkolnym uczniowie klasy II a  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rakszawie realizowali program TalentowiSKO, zorganizowany przez Banki Spółdzielcze.

Jego celem było rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości oraz uczenia pozytywnego myślenia o pieniądzu. Zgodnie z założeniami programu zostały przeprowadzone lekcje, na których uczniowie opowiadali o swoich talentach i je rysowali.

10 stycznia byli na wycieczce w BS w Rakszawie, gdzie dowiedzieli się, skąd się biorą pieniądze. Zapoznali się z pracą w banku i otrzymali drobne prezenty.

Dzięki udziałowi w tym programie klasa otrzymała dofinansowanie wycieczki do Zamościa, która była wyjątkowo udana.

Barbara Cichocka