Zasady dobrej współpracy ze szkołą

dla rodziców

 1. Mówimy tylko dobrze o szkole. W razie wątpliwości rozmawiamy z wychowawcą klasy.
 2. Ustalamy z dziećmi w każdym dniu tygodnia godziny nauki własnej.
 3. Nauka odbywa się w cyklach 25 minut + 5 minut przerwy np. na picie, jedzenie, wykonywanie telefonów  itp.
 4. Zasada czystego biurka – nauka odbywa się bez telefonu, komputera, jedzenia, picia i muzyki (telefon powinien być w innym pomieszczeniu).
 5. Kontrola – minimum co 2 tygodnie sprawdzamy e – dziennik + kalendarz w e – dzienniku.

Zasady dobrej nauki

dla uczniów

 1. Ustal godziny nauki.
 2. Stosuj zasadę 25 minut nauki i 5 minut przerwy (do 4 serii).
 3. Wprowadź zasadę czystego biurka.
 4. Zaczynaj od najtrudniejszych zadań.
 5. Używaj różnych technik nauki – przepisuj ręcznie, mów na głos.
 6. Sprawdź wiedzę – zamknij podręcznik i wtedy zapisz lub powiedz, co umiesz.
 7. Ucz się z wyprzedzeniem. Przeczytaj temat następnej lekcji , wtedy szybciej zrozumiesz nowe zagadnienie.
 8. Dziel materiał do nauki na mniejsze części.
 9. Nie zostawiaj nauki na ostatnią chwilę.
 10. Utrwal wiedzę – powtarzaj to, co umiesz i wykorzystuj wiedzę w różnych sytuacjach.